1/ Projekt

S výborným projektem je snažší realizace. Pro první návrhy architektů, máme připravený manuál, almanach, který popisuje nutné, možné a komfortní možnosti řešení pro chytré domy. Jedná se o popis prostorových nároků, správných umístění a orientace prvků a technologií. 

V další fázi vybereme konkrétní technologie tak, aby umožňovaly připojení a správu nadřazeným systémem. Vypracujeme projektovou dokumentaci technického zařízení budov pro provedení stavby. 

Součástí prováděcí dokumentace bude popis všech funkcí a technologií objektu, provozní manuál. V konečné fázi projektu spolupracujeme s designéry interiéru i zahradními specialisty pro doladění všech detailů.

2/ Instalace

Koordinujeme dodávky všech technologií (fotovoltaiky, zdroje tepla, klimatizace, stínění, závlahy, sauny, bazénu, osvětlení, rekuperace, vytápění, ohřevy vody, vyhřívání ploch, multiroom audia, elektromobility, posilování signálu GSM, přístupového systému a kamerového systému). 

Pro propojení všech prvků používáme kabely popsané projektem v kabelové knize. Jelikož jsou technologie pečlivě vybrány, jejich připojení je již vyzkoušené. Rozváděče s prvky automatizace připravujeme v předstihu a kabeláž je pak na stavbě rychle dopojena do tohoto mozku rozvodů. Program je připraven před vlastním osazením rozváděče a po připojení začne ihned testování systému a připojených prvků. 

3/ Vzdálený dohled

V rámci následné péče nabízíme připojení objektu na bezpečné dohledové centrum 24/7 – ve spolupráci se společností Datasys. Máme nastavené nonstop hlídání všech kritických stavů, průběžné ukládání a vyhodnocování dat (spotřeby jednotlivých technologií x výroba, načítání motohodin u vybraných spotřebičů, kde je nutné provádět pravidelný servis). Měření a hlídání všech dostupných veličin (teplota, vlhkost, tlak, aktuální odběr elektrozařízení, hlídání komunikace mezi technologiemi) a další.

Díky kvalitním datům umíme průběžně vyhodnocovat a optimalizovat nastavení všech technologií, tak aby byl Váš domov v souladu s Vašimi potřebami. Tak aby rostl a spolu s Vámi se zdokonaloval. A v rámci nadstandardní péče zajišťujeme kompletní facility management – pravidelný i havarijní servis všech technologií. Díky přesným datům z dohledového centra víme, že se něco porouchá často ještě dříve, než se to skutečně stane. Snižujeme tak Vaše servisní výdaje o desítky procent oproti běžné praxi.

LoxCon s.r.o.

Příčná 1982/4 – Praha 1, 110 00

IČ: 17461286